הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס

לקביעת פגישה חינם ללא התחייבות

מלאו את הפרטים הבאים:

הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס ל -1 באוקטובר 2017

 

בחודש דצמבר 2016 פרסמה הרשות רשימות עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס.
על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על העוסק / מוסד כספי / יבואן וכו' (להלן: "המדווחים") לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס, כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2016, יוגש דיווח עד ליום 01/03/2017.

בתאריך ג' שבט תשע"ז (30/01/2017) פרסמה הרשות הודעה על דחיית מועד הגשת הדיווח עד ליום ז' בתמוז תשע"ז (01/07/2017) או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם, וזאת לאור העובדה כי מדובר בדיווח ראשון מסוגו (עמדות חייבות בדיווח פורסמו לראשונה בחודש דצמבר 2016).

במענה לפניות רבות שהתקבלו למתן ארכה נוספת, הוחלט לאפשר דחייה נוספת ואחרונה להגשת דיווח כאמור עד ליום יא' תשרי תשע"ח (01/10/2017) או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם.

להלן רשימת העמדות ברשויות:

רשימת העמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי.

 

רשימת העמדות בנושא מס ערך מוסף.

 

רשימת העמדות בנושא מכס.

 

 

לקבלת שיחת טלפון לייעוץ ראשוני מרואי חשבון יש להרשם פה

mail
השארת הודעה מהירה
X

לקביעת פגישה חינם ללא התחייבות

מלאו את הפרטים הבאים:

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני
Call
Mail
Mail