עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית 'נטו משפחה'

לקביעת פגישה חינם ללא התחייבות

מלאו את הפרטים הבאים:

עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית 'נטו משפחה'

 

​בחודש מאי 2017 חוקק חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז – 2017, המעניק נקודות זיכוי נוספות להורים מתחילת שנת 2017.
כתוצאה מהוראת שעה זו ייתכן כי מי שערך תיאום מס השנה, יצטרך לעדכן את תיאום המס שברשותו, כדי ליהנות מאותן נקודות זיכוי נוספות בגין ילדיו.

במקרים בהם ניתן, רשות המסים תעדכן את אישורי תיאומי המס ותשלח בדואר את האישורים המעודכנים ללא צורך בהגעה למשרדי השומה.
אולם, קיימים מקרים בהם נדרש להגיע למשרד השומה לצורך עריכת תיאום מס מעודכן.

להלן הקריטריונים לפיהם ניתן לדעת מי נדרש להגיע למשרד השומה לצורך עריכת תיאום מס מעודכן:

אם ערכת תיאום מס ליותר ממעסיק אחד, בתקופה שבין 1.1.2017 ל- 13.6.2017 במשרדי השומה  ונקבע לך ניכוי מס גדול מ- 0%

או

אם ערכת תיאום מס ליותר ממעסיק אחד, בתקופה שבין 1.1.2017 ל- 19.6.2017 באמצעות האינטרנט ונקבע לך ניכוי מס גדול מ- 0%

ובנוסף, ענית בחיוב על אחת מהשאלות הבאות:

  1. האם הנך גבר נשוי ואב לילד שמלאו לו 4-5 שנים במהלך שנת 2017?
  2. האם הנך הורה במשפחה חד הורית, לילד שמלאו לו 4-5 שנים במהלך שנת 2017 ואינך מקבל/ת עבורו קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי?
  3. האם הנך אם לילד שנולד במהלך שנת 2017 ואת מבקשת להעביר נקודת זיכוי אחת בגין הילד לשנה הבאה?

 

אם הנך נכלל/ת בקריטריונים המצוינים לעיל, תוכל/י לפנות למשרד פקיד השומה לצורך עדכון תיאום המס שברשותך.

 

נספח

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)(הוראת שעה), התשע"ז-2017

ביום 16.5.17 פורסם בספר החוקים 2638 חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז-2017.
בהוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו-2018 בלבד.

בהתאם להוראת השעה יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט להלן:
בשנת הלידה – 1.5 נקודת זיכוי.
בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס) – 2.5 נקודות זיכוי.
בנוסף, הוראת השעה מאפשרת לאם בלבד את הבחירה להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי) בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס (2017 ו- 2018) משנת הלידה לשנה העוקבת.

להלן טבלה המסכמת את הוראת השעה:

נקודות זיכוי לאשה:

  • הוראת השעה נותנת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי), בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס (2017 או 2018) משנת הלידה לשנה העוקבת.

 

נקודות זיכוי לגבר:

  • הוראת שעה זו תחול רטרואקטיבית מ- 1.1.17.

 

לקבלת שיחת טלפון לייעוץ ראשוני מרואי חשבון יש להרשם פה

mail
השארת הודעה מהירה
X

לקביעת פגישה חינם ללא התחייבות

מלאו את הפרטים הבאים:

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני
Call
Mail
Mail