/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
שעות עבודה א'-ה' 8:00-17:00
ליצירת קשר office@rmr.co.il
מספר טלפון 077-3457520

התעשייה 4, תל אביב-יפו

שעות עבודה א'-ה' 8:00-17:00
ליצירת קשר office@rmr.co.il
מספר טלפון 077-3457520
הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה

אם אתה בתהליכי הקמת עסק קטן ואין לך את כל הסכום הנדרש עבור הקמת העסק או שיש לך כבר עסק אבל אינך יכול להתקדם מכיוון שאתה זקוק למקורות מימון על מנת להתפתח, אז הלוואה בערבות המדינה יכולה להיות פתרון עבור העסק שלך.

הלוואה בערבות המדינה הינה אחת הדרכים הטובות והמשתלמות ביותר כיום במשק עבור עסקים קטנים ובינוניים לגיוס הון.

מה היא הלוואה בערבות המדינה?

משרד הכלכלה והתעשייה מפעיל דרך הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מסייעת ליזם ובעל העסק בצרכיו השונים במהלך פעילותו: פיתוח רעיון עסקי והקמת עסק, הרחבת העסק, שיווק, גיוס כספים.

הלוואה בערבות המדינה הינה הלוואה לעסק מהבנק כאשר המדינה מעניקה ערבות לביטחונות הנדרשים לתת לבנק.

זכאות לקבלת הלוואה בערבות המדינה

כל עסק קיים או יזם עם רעיון להקמת עסק יכול להגיש בקשה להלוואה בערבות מדינה מהסוכנות  לעסקים קטנים ובינוניים. יחד עם זאת ישנם מספר תנאי זכאות שיש לעמוד בהם:

●  מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪.
●  חשבונו של העסק, או של מי מבעליו אינו מוגבל\מעוקל.
●  העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים, או הסדר נושים ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
●  לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
●  תשלום סך של 250 ₪ לחשבון משרד האוצר בגין הגשת הבקשה להלוואה.

מסלולי סיוע

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מציע מספר מסלולים:

●  הלוואות עד 100,000 שקל: מסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול – עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון שקל.
●  הלוואות עד 500,000 שקל: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון שקל.
●  לעסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם בשנה שקדמה לבקשה, בין 6.25 מיליון שקל ל-100 מיליון שקל, גובה ההלוואה לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.
●  עסקים בהקמה – היקף הלוואה עד לסכום מקסימלי של 500,000 שקל. היקף הביטחונות הנדרש מהלווה עבור 300,000 שקל הראשונים הוא 10% בלבד מגובה ההלוואה, כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 85% מגובה ההלוואה.

כיצד לקבל הלוואה בערבות המדינה?

לצורך קבלת הלוואה בערבות מדינה צריך להגיש בקשה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הבקשה כוללת תוכנית עסקית מקיפה עם הפרטים הבאים:

●  נתונים על העסק והיזם.
●  תחזית פיננסית המראה יכולת פירעון של ההלוואה.
●  למה ישמשו כספי ההלוואה.
●  ועוד.

ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי על ידי בעל העסק, אך דרך זו הינה ממומלצת בגלל מורכבות התהליך והעבודה שחלק גדול מהמגישים באופן עצמאי לא מקבלים את ההלוואה. לכן מומלץ להסתייע בחברה עם ניסיון ביעוץ עסקי ותוכניות עסקיות אשר יגדיל משמעותית את הסיכוי לקבל הלוואה בערבות המדינה.

צור קשר בהקדם עם חברת RMR, עבור קבלת ליווי וייעוץ בתהליך בקשת ההלוואה בערבות המדינה. רק על ידי ליווי וייעוץ של הטובים ביותר בתחום הפיננסי של העסקים הקטנים, תוכל לקבל את ההלוואה הרלוונטית ביותר עבורך בתנאים המשתלמים ביותר.

מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ואין לראות בו כתחליף לייעוץ מקצועי.

אולי יעניין אותך גם:

Copyright © 2017 RMR Consultants. All rights reserved. Site was built by Oren Givoni