/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
שעות עבודה א'-ה' 8:00-17:00
ליצירת קשר office@rmr.co.il
מספר טלפון 077-3457520

התעשייה 4, תל אביב-יפו

שעות עבודה א'-ה' 8:00-17:00
ליצירת קשר office@rmr.co.il
מספר טלפון 077-3457520
פתיחת תיק

פתיחת תיק עוסק מורשה

כל מה שרצית על פתיחת תיק עוסק מורשה

רוצה לפתוח עוסק מורשה? אתה שכיר שתמיד חלם להיות עצמאי? יש לך רעיון טוב ואתה רוצה להפוך אותו לעסק מצליח?

כאשר מדובר על עסקים קטנים ובינוניים מבחינת הרשויות ישנן את האפשרויות הבאות:

1.  עוסק פטור
● 
עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים, כאשר התקרה לשנת 2016 היא 99,006 ש"ח.
●  המשמעות של הפטור הוא שהעסק אינו חייב בתשלום מע"מ בגין עסקאות ואינו זכאי למע"מ תשומות בגין הוצאותיו.
●  עוסק פטור צריך להצהיר כל שנה עד סוף ינואר על מחזור עסקאותיו בשנת המס הקודמת ופעם בשנה למס הכנסה. הכנסותיו חייבות במס לפי מדרגות מס המופיעות בפקודת מס הכנסה.
●  אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאות שביצע.
●  חשוב להדגיש שישנה רשימה של מקצועות ועיסוקים (בעיקר מקצועות חופשיים) שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור.

2.   עוסק מורשה

●  במידה ומחזור העסקאות עולה על תקרת הפטור או כאשר העיסוק אינו מאפשר רישום כעוסק פטור, לדוגמא עורך דין, העסק יסווג כעוסק מורשה.
●  עוסק מורשה חייב בדיווח שוטף למע"מ פעם בחודש או חודשיים ופעם בשנה למס הכנסה. הכנסותיו חייבות במס לפי מדרגות מס המופיעות בפקודת מס הכנסה.

 חברה בע"מ – ראה מאמר נפרד המתייחס לפתיחת חברה בע"מ

 אם אתה מעוניין לפתוח עוסק מורשה, כדאי מאוד שתבחר אנשי מקצוע טובים ואיכותיים שיסייעו לך בפתיחת עוסק מורשה עבור העסק שלך ובדיווחים החודשים והשנתיים.

איך פותחים עוסק מורשה?

לצורך פתיחת עוסק מורשה לעסק צריך לפתוח תיקים מול מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

השלבים והמסמכים הדרושים לשם כך:

השלב הראשון – פתיחת תיק במע"מ 

יש לבצע בדיקת שייכות על מנת לוודא היכן לפתוח את התיק לפי כתובת העסק. לאחר מכן יש להכין את הטפסים/המסמכים הבאים:
1.  מילוי טופס 821.
2.  שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון חתום. (אם החשבון משותף יש למלא הצהרת בן זוג).
3.  חוזה שכירות או הסכם רכישה.
4.  צילום תעודת זהות + ספח.
5.  אישור על הסמכה מקצועית אם רלוונטי (כגון רו"ח, עו"ד, סוכן ביטוח וכדומה).
6.  הסכם עם לקוח רלוונטי אם יש.

לפני יציאה ממע"מ יש לוודא קבלת המסמכים הבאים:

1.  קבלת תעודת עוסק.
2.  קבלת קוד לדיווח מע"מ באינטרנט.
3.  קבלת שוברי מע"מ ריקים.
4.  קבלת פנקסי דיווחים.

 השלב השני – פתיחת תיק במס הכנסהָ

יש לבצע בדיקת שייכות על מנת לוודא היכן לפתוח את התיק לפי כתובת העסק. לאחר מכן יש להכין את הטפסים/המסמכים הבאים:

1.  מילוי טופס 5329 – דו"ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה.
2.  מילוי טופס 2542 – בקשה לפטור מניכוי מס במקור – לא חובה.
3.  חוזה שכירות או הסכם רכישה.
4.  צילום תעודת זהות + ספח.
5.  אישור על הסמכה מקצועית אם רלוונטי (כגון רו"ח, עו"ד, סוכן ביטוח וכדומה).

את המסמכים הנ"ל יש להכין ב-2 עותקים ולהגיש במודיעין במס הכנסה, את המקור מגישים ועל העתק יש לקבל חותמת התקבל.

השלב השלישי – פתיחת תיק בביטוח לאומי

1.  מילוי טופס 6101 – דין וחשבון רב שנתי.
2.  ייפוי כוח למייצג.

התנהלות שוטפת מול הרשויות

לאחר פתיחת התיקים, יש צורך בהגשת דוחות חודשיים ומאזן שנתי למס הכנסה על הוצאות והכנסות העסק. כמו כן, יש לדווח למס הכנסה על כל שינוי כלשהו העסק הנוגע להכנסותיו. בכדי לבצע את כל הדברים הכרוכים בפתיחת עוסק מורשה, יש לבחור רואה חשבון מנוסה ומקצועי לעסק, אשר ידע לעסוק בכל הבירוקרטיה הזאת באופן ראוי ומקצועי.

RMR– הטובים ביותר עבור פתיחת עוסק מורשה, אנו נדריך אותך ונלווה אותך לאורך כל הדרך.

RMR- חברה המתמחה במתן ליווי וייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים, מכילה בתוכה רואי חשבון מקצועיים ואיכותיים, אשר ילוו את כל תהליך פתיחת עוסק מורשה עבור העסק שלך. רואי החשבון יעסקו בכל מה שנדרש לתהליך כולל פתיחת התיקים, הצהרת הון, הגשת דוחות חודשיים ושנתיים, ייעוץ כלכלי, שירותי הנהל חשבונות ועוד. אין ספק שעם חברת RMR, תוכל לפתוח  עוסק מורשה באופן היעיל והאיכותי ביותר.

צור קשר עם RMR ותוכל להסיר מעליך את הדאגה והתעסקות עם כל מה שכרוך בתהליך פתיחת עוסק מורשה.

מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ואין לראות בו כתחליף לייעוץ מקצועי.

אולי יעניין אותך גם:

Copyright © 2017 RMR Consultants. All rights reserved. Site was built by Oren Givoni