/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
שעות עבודה א'-ה' 8:00-17:00
ליצירת קשר office@rmr.co.il
מספר טלפון 077-3457520

התעשייה 4, תל אביב-יפו

שעות עבודה א'-ה' 8:00-17:00
ליצירת קשר office@rmr.co.il
מספר טלפון 077-3457520
ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

כל מה שאתה צריך לדעת על ביטוח לאומי

ביטוח לאומי פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי (1953). היעוד שלו הוא להבטיח בסיס כלכלי לקיומן של אוכלוסיות חלשות ומשפחות שנקלעו למצוקה ממושכת או זמנית.

בין השאר קיימות בביטוח לאומי תכניות לאבטלה, סיעוד, נכות ככלית, נפגעי עבודה, ילדים, אימהות ביטוח זקנה ושאירים, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.

ביטוח לאומי נותן בנוסף שירותי סיעוד, ייעוץ לקשישים, שיקום והכשרה מקצועית לנפגעי איבה, לאלמנות ולנכים.

הוא אחראי על חוקים והסכמים בתחום הביטוח הסוציאלי ביניהם חוק הבטחת הכנסה. החוק בא להבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות נזקקות והגנה על משפחות מפני אובדן הכנסה.

אחד מתפקידיו הוא גביית דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי זאת לצרכי מימון הגמלאות שמשולמות על פי חוק ולמימון מערכת הבריאות.

מי מחויב בדמי ביטוח לאומי?

כל תושב ישראל מגיל 18+ חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי ולהיות מבוטח בביטוח הלאומי.

המוסד משלם קצבאות לזכאים וזאת ע"י גביית דמי ביטוח לאומי מכל התושבים לפי מעמדם וההכנסות שלהם. ע"י כך מתבצעת חלוקה של ההכנסה הלאומית והורדת העוני במדינה. לסיכום מועברות הכנסות לקבוצות פגיעות וחלשות מקבוצות מבוססות יותר כלכלית. בנוסף המוסד מעביר דמי ביטוח לקופות החולים ע"י גביית דמי ביטוח בריאות מהתושבים לפי החוק.

חישוב דמי הביטוח הלאומי נעשה על פי מעמד (שכיר, עצמאי, אינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, ללא הכנסות) ולפי גובה כלל ההכנסות של המבוטח.

חישוב דמי ביטוח הבריאות נעשה על פי מעמד (שכיר, עצמאי, מי שאינו עובד כלל) ולפי גובה כלל ההכנסות של המבוטח. כל מבוטח יכול לבחור קופת חולים אליה הוא שייך וחובה עליו להיות רשום באחת מקופות החולים. מבוטח מקבל מקופת החולים לפי החוק סל בריאות אחיד.

אז כיצד משלמים דמי ביטוח? מי שאינו עובד, עצמאי או סטודנט מחויב בתשלום דמי ביטוח עצמאית, לעומת זאת לשכירים התשלום מבוצע ע"י המעסיקים.

לעצמאי בביטוח לאומי קיימות שתי הגדות הרלוונטיות לסיווג:

1.  מבוטח עצמאי.
2.  מבוטח עצמאי שאינו עונה להגדרה.

התנאים להגדרת מבוטח עצמאי:

1.  עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
2.  הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
3.  עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

במידה ועצמאי לא עונה לאחד מהתנאים לעיל ההגדרה שלו תהיה "עצמאי שאינו עונה להגדרה" והוא ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

התשלומים לעצמאי הם בסכום חודשי קבוע אשר נקבע בהתאם להכנסה המעודכנת בביטוח לאומי. ההכנסה נקבעת בעת פתיחת התיק ולאחר מכן ניתן להגדיל/להקטין אותה.

אי תשלום דמי ביטוח בזמן תגרור תשלומי קנסות והצמדה.

ביטוח לאומי הוא תחת ביקורת מבקר המדינה ופיקוח שר הרווחה. הציבור יכול להתלונן על המוסד דרך האגף לפניות הציבור.

מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ואין לראות בו כתחליף לייעוץ מקצועי. לקבלת ייעוץ מקצועי צרו קשר!

אולי יעניין אותך גם:

Copyright © 2017 RMR Consultants. All rights reserved. Site was built by Oren Givoni