/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
שעות עבודה א'-ה' 8:00-17:00
ליצירת קשר office@rmr.co.il
מספר טלפון 077-3457520

התעשייה 4, תל אביב-יפו

שעות עבודה א'-ה' 8:00-17:00
ליצירת קשר office@rmr.co.il
מספר טלפון 077-3457520
מע"מ

מע"מ

כל מה שצריך לדעת על מע"מ

מע"מ – ראשי תיבות של "מס ערך מוסף", הוא מוטל על עסקה, מתן שירותים ויבוא טובין בישראל. מעמ מוטל בשיעור אחיד ממחיר העסקה, השירות או הטובין, לפי קביעת שר האוצר בצו.

משמעות הערך המוסף הוא ההפרש בין מחיר השירות או המוצר לבין סך מחיר התשומות שנוצרו כתוצאה ממתן השירות או ייצור המוצר. המיסוי חל על כל השלבים בשרשרת הייצור והשיווק.

במידה ועשה אדם עסקת אקראי מוטל גם כן המס בתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה ניתן שירות או נמכר טובין והקונה הוא עוסק, אפילו אם אין לנותן השירות או מוכר הטובין תיק עוסק.

בנוסף מוטל גם מעמ על יבוא טובין בידי כל אדם.

זהו מס עקיף שמגולגל בסופו של דבר על הצרכן ומהוון במחיר השירותים או המוצרים.

עוסק מורשה או חברה בע"מ מחויבים בגביית מעמ מהלקוחות שלהם ובמקביל רשאים לנכות את המעמ על התשומות שנוצרו להם כתוצאה ממתן השירות או ייצור המוצר. על מנת לקבל את המעמ על התשומות יש לשמור את חשבוניות המס בגין התשומות. בעצם נוצר מצב שהלקוח מזוכה במעמ אותו הוא שילם והספק מחוייב לשלם אותו לרשות המס. ניתן לראות בספק צינור של העברת המעמ מהלקוח הסופי למדינה.

מעמ קיים בישראל משנת 1976 מתוקף חוק מס ערך מוסף. רשות המיסים מטפלת בגביית המעמ והוא נגבה בשיעור אחיד של 17%.

מי חייב ברישום במע"מ?

אדם פרטי, חברה או שותפות שמהלך העסקים מתכוונים לתת שירות, מכירת טובין, נכס או מקרקעין. את הרישום יש לבצע כשמתחילה פעילות העסק וזאת עושים במשרדי מעמ הכי קרובים לכתובת העסק. יש אפשרות לבדוק היכן צריך להירשם באתר של מס הכנסה.

על מנת להירשם במעמ יש להביא את המסמכים הבאים: טופס פתיחת תיק 821, צילום ת.ז, אישור ניהול חשבון או שיק מבוטל ובמידה ושוכרים נכס אז את חוזה השכירות. בחברה יש גם להביא תעודה מרשם החברות ופרוטוקול זכויות חתימה בחברה.

לעצמאי קיימים שני סיווגים במע"מ – עוסק מורשה ועוסק פטור. הסיווג נקבע לפי סוג העיסוק ומחזור העסקאות השנתי. בעלי מקצוע חופשי כדון רואה חשבון, עורך דין, רופא וכו' יסווגו כעוסק מורשה. כמו כן מי שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מהסכום הקבוע בחוק גם כן יסווג כעוסק מורשה.

עוסק פטור לא גובה מע"מ מלקוחותיו ומצד שני לא יכול לקבל החזר מע"מ על התשומות שלו. כמו כן הוא פטור מהגשת דוחות חודשיים למע"מ ומחויב בהגשת הצהרה על מחזור העסקאות שלו פעם בשנה עד ה-31 בינואר. עוסק פטור יכול להוציא רק קבלה ולא חשבונית מס על עסקאותיו.

מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ואין לראות בו כתחליף לייעוץ מקצועי. לקבלת ייעוץ מקצועי צרו קשר!

אולי יעניין אותך גם:

Copyright © 2017 RMR Consultants. All rights reserved. Site was built by Oren Givoni